Ämnen
The Economy Report, October 2017 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-540-0)
ISBN-nummer: 978-91-7585-540-0
Utgivningsdag: 2017-11-28
Serie: ISSN 1653-0853

The Economy Report, October 2017

On Swedish Municipal and County Council Finances
Info:
The positive development of the Swedish economy means that employment and local government tax base rise at a relatively fast rate. As of 2019 the economic situation is assumed to return to normal which means that the tax base is expected to grow more slowly. The situation will become problematic when need for schools and health and social care continues to grow. In the years ahead a growing gap opens up between revenue and costs.
It is essential to increase the efficiency of local government services, be able to handle larger volumes without costs rising at the same rate and without a drop in quality. The foremost challenge is to find other ways of working based on technical solutions.
0 kr
Artnr:
7585-540-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr