Ämnen
the Economy Report, October 2016 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-088-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-088-7
Utgivningsdag: 2016-12-06
Serie: ISSN 1653-0853

the Economy Report, October 2016

On Swedish Municipal and County Council Finances
Info:
Up until 2020 the population of Sweden is expected to increase by 650,000. It stems from a high level of refugee immigration and an increased birth rate. This affects services in municipalities and county councils, not least schools.
Municipalities and county councils face a major challenge in adapting their services. At the same time their financial situation is expected to be increasingly strained as the tax base is not expected to show equivalent growth.
The strong future increase in demographic needs had been expected to come after 2020, primarily on account of many more older people, affecting elderly and health care. It looks as if the demographic drama has been brought forward.
0 kr
Artnr:
7585-088-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...