Ämnen
The Economy Report, May 2018 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-543-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-543-1
Utgivningsdag:2018-07-13
Serie:ISSN 1653-0853

The Economy Report, May 2018

On Swedish municipal and county council finances
Info:
Swedish economy approaches cyclical balance from a boom. Employment growth can be weaker in the future, leading to weaker growth of the real tax base.
The number of young and elderly will increase more rapidly than people of working age. This will lead to difficulties concerning the financing. And even if those problems are solved it will be difficult to cope with staffing. This will make it important to succeed in recruiting new skills and retaining existing ones.
Overall, municipalities are in a strong starting position financially, but tougher times are coming. County councils have a poorer starting position for meeting their future challenges, which are largely linked to demography.
0 kr
Artnr:
7585-543-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018
Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner om personalsituatio...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...