Ämnen
The Economy Report, April 2016 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-085-6)
ISBN-nummer: 978-91-7585-085-6
Utgivningsdag: 2016-09-14
Serie: ISSN 1653-0853

The Economy Report, April 2016

– On Swedish Municipal and County Council Finances
Info:
Major demographic changes will put great strain on local government. An ageing Swedish population, more schoolchildren and immigration is increasing sharply.
Central government is responsible for reception for asylum seekers. But local government have a responsibility for i.a. schooling, accomodation, health care. There are shortages of housing, staff and school premises. When asylum seekers are granted residence permits, responsibility shifts to local government.
Costs will come under great pressure on account of demography. Strong up­turn in economy and more central government funding give temporary relief. Weaker revenue growth 2018–2019 leads to financial problems for local government.
0 kr
Artnr:
7585-085-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...