Ämnen
The Economy Report, April 2016 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-085-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-085-6
Utgivningsdag:2016-09-14
Serie:ISSN 1653-0853

The Economy Report, April 2016

– On Swedish Municipal and County Council Finances
Info:
Major demographic changes will put great strain on local government. An ageing Swedish population, more schoolchildren and immigration is increasing sharply.
Central government is responsible for reception for asylum seekers. But local government have a responsibility for i.a. schooling, accomodation, health care. There are shortages of housing, staff and school premises. When asylum seekers are granted residence permits, responsibility shifts to local government.
Costs will come under great pressure on account of demography. Strong up­turn in economy and more central government funding give temporary relief. Weaker revenue growth 2018–2019 leads to financial problems for local government.
0 kr
Artnr:
7585-085-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
The Economy Report. December 2014
The effects of the central government budget for 2015, which was amended at a late stage. Challeng...
The Economy Report. April 2015
In this spring report we describe the distribution of refugee reception between Swedish municipali...
Ekonomirapporten
Vår sektor har nu att hantera stora de­mo­grafiska förändringar, bl.a. in...
Ekonomirapporten
Effekterna av den sent ändrade statsbudgeten för 2015. Kommunernas utmaningar i arbetet ...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...