Ämnen
Swedish health care in transition: structure and methods for better results i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-476-3)
ISBN-nummer: 978-91-7164-476-3
Utgivningsdag: 2009-10-01

Swedish health care in transition: structure and methods for better results

Info:
The Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) publishes regular reports and data to assess cost-effectiveness in the areas for which its members are responsible. This report describes regional efforts to improve the quality and cost-effectiveness of health care.

Restructuring initiatives, as well as management and methodological changes, are covered.
Artnr:
7164-476-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...