Ämnen
Styrmedelsbiblioteket i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-363-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-363-5
Utgivningsdag: 2015-12-22

Styrmedelsbiblioteket

Verktyg för gods i tätort
Info:
De flesta sociala och ekonomiska aktiviteter som äger rum i en stad är beroende av godstransporter av något slag. Godsleveranser utgör således en förutsättning för att skapa en attraktiv stad. Samtidigt har godstransporter negativa effekter på stadslivet.
Skriften har presenterar ett resonemang kring hur man kan arbeta med befintliga styrmedel för att genomföra åtgärder för godstransporter i tätort. Den innehåller även en genomgång av vilka effekter dessa kan tänkas få, liksom förslag på ett antal åtgärdspaket kopplat till önskade effekter.
Skriften vänder sig framförallt till tjänstemän och politiker i kommuner, landsting och regioner.
100 kr
Antal: 
Artnr:
7585-363-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...