Ämnen
Strategier för ökad lokaleffektivitet i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-393-2)
ISBN-nummer: 978-91-7585-393-2
Utgivningsdag: 2016-05-12
Serie: FoU-fonden för fastighetsfrågor

Strategier för ökad lokaleffektivitet

Info:
Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora investeringsbehov medför en ansträngd ekonomi i många kommuner. Det behövs en balans mellan lokalbehoven och lokalbeståndet och en ökad lokaleffektivitet.

På kort sikt gäller det att t.ex. samlokalisera verksamheter och öka kapaciteten i befintliga lokaler. På längre sikt krävs en utveckling av styrningen och att lokaleffektivisering integreras i de vardagliga rutinerna.

I skriften behandlas några av de viktigaste styrformerna och strategierna för förbättrad styrning och uppföljning av lokalförsörjning och lokalanvändning. Du kan också läsa om praktiska exempel och erfarenheter från flera kommuner.
Köp 5 st eller fler för 275 kr/st
300 kr
Antal: 
Artnr:
7585-393-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal
Friskolor och pengsystem har skapat stor valfrihet för elever och deras föräldrar a...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anl...
Ordning och reda : fastighetsinformationssystem i kommunen
För att effektivisera informationshanteringen och göra information snabbt tillgängl...
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2017
Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i ...
Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet
Att göra korrekta kalkyler vid investeringar i lokaler är avgörande för en god...
425 kr
LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning
Varje år görs stora investeringar i offentliga fastigheter, både för att f...
275 kr
Målstyrning : navigationsguide för offentliga fastighetsföretag
Målstyrning är långt ifrån någon ny teori eller ett okänt begrepp. D...