Ämnen
Strategier för kvinnors hälsa i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-774-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-774-9
Utgivningsdag: 2019-04-01
Serie: Kvinnors hälsa

Strategier för kvinnors hälsa

Info:
Vården före, under och efter graviditet i Sverige visar mycket goda medicinska resultat, men det finns utvecklingsområden. Sedan 2015 pågår en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. SKL har tagit fram en strategisk plan för att stödja regionernas arbete genom att tydliggöra och konkretisera mål och möjliga strategier för förbättringsarbetet. Rapporten vänder sig till dig som är beslutsfattare eller som arbetar med utvecklingsarbete inom vården före, under och efter graviditet.
Antal: 
Artnr:
7585-774-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Trygg hela vägen
Utifrån ett internationellt perspektiv håller svensk förlossningsvård mycket h...
Neonatalvården i fokus
SKL:s övergripande målsättning är att alla blivande och nyblivna förä...
Vägledning - Trygg hela vägen
I vägledningen sammanfattas de viktigaste lärdomarna från rapporten Trygg hela v...
Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus
Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från indivi...
Andra har också visat intresse för:
Gör jämlikt - gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa
Sedan lång tid tillbaka har det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blivit allt...
25 kr
Föräldraledighet
Vilka lagar och avtal styr medarbetares rättigheter och skyldigheter när det gäller...
55 kr
Halva föräldraledigheten, hela tiden
Som Sveriges största arbetsgivare ser Sveriges Kommuner och Landsting det som en självkl...
45 kr
Women in towns : the social position of European urban women in a historical context
Women have often made up the majority of city populations, not least to a high female urban in-mig...
180 kr