Ämnen
Strategier för fastighetsdrift i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-750-4)
ISBN-nummer:978-91-7164-750-4
Utgivningsdag:2012-01-31
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Strategier för fastighetsdrift

Info:

Denna skrift har till syfte att underlätta för kommuner som står i begrepp att fatta ; beslut om förändringar i sin fastighetsdrift med avseende på egen regi och entreprenad.

I skriften diskuteras för- och nackdelar med de två formerna och det reflekteras över strategier för att förbättra utfallet oavsett vilket alternativ som väljs. Viktiga saker att ta hänsyn till är till exempel personalförsörjning, utbud på den lokala marknaden och ekonomiskt utfall.

Målgruppen är kommunala fastighetschefer och förtroendevalda som intresserar sig för fastighets- och organisationsfrågor.

Köp 5 st eller fler för 125 kr/st
175 kr
Antal: 
Artnr:
7164-750-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Bra luft i skolan : om ventilationens betydelse för inneklimatet i Mölndals skolor
Det finns inga enkla tumregler för hur man kan åstadkomma bra inneklimat. I Mölndals kommun har de...
Äldreboende : ett försök till helhetssyn
I samband med planering av äldreboende – såväl framtida behov, utformning och lokalisering, som ut...
Facility management i praktiken : med en studie av fem offentliga organisationers erfarenheter av FM
Begreppet Facility management (FM) är ett sätt att se på hur en fysisk arbetsplats (faciliteterna)...
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Andra har också visat intresse för:
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...