Ämnen
Strategi för hälsa i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-604-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-604-9
Utgivningsdag:2018-02-14

Strategi för hälsa

Tillsammans - Varje dag lite bättre
Info:
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma mål, oavsett verksamhet.

Strategi för hälsa innebär att vi kraftsamlar för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. För detta krävs att vi tillsammans blir ännu bättre på att främja hälsa och förebygga ohälsa, utveckla arbetsmetoder, sätta konkreta mål, mäta och följa upp resultaten.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-604-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Synligt lärande
Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att f...
100 kr
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr