Ämnen
Strategi för hälsa i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-604-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-604-9
Utgivningsdag:2018-02-14

Strategi för hälsa

Tillsammans - Varje dag lite bättre
Info:
Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter: skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma mål, oavsett verksamhet.

Strategi för hälsa innebär att vi kraftsamlar för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. För detta krävs att vi tillsammans blir ännu bättre på att främja hälsa och förebygga ohälsa, utveckla arbetsmetoder, sätta konkreta mål, mäta och följa upp resultaten.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7585-604-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Denna vägledning från Sveriges Kommuner och Landsting vill bidra till att underl...
50 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Barnen i fokus
Hur vet vi att vi ger bra stöd till barn och unga? Varför skiljer sig kostnaderna fö...
100 kr
Rektor - möjligheternas chefsjobb
Ett omöjligt uppdrag som ingen vill ha, få söker till och många säger u...
80 kr