Ämnen
Strategi för eSamhället i gruppen Digitalisering hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-674-3)
ISBN-nummer:978-91-7164-674-3
Utgivningsdag:2011-05-13

Strategi för eSamhället

Info:
Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar.

Vi lever i en tid då e-samhället utvecklas och etableras. Det finns kommuner, landsting och regioner som är förebilder i denna utveckling. Men för de allra flesta innebär detta stora utmaningar och det är få som själva har kompetens eller resurser att driva denna angelägna verksamhetsutveckling. Gemensam kraftsamling och ökad kommunal samverkan är därför nödvändig.
0 kr
Antal: 
Artnr:
7164-674-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Utanför det akademiska rummet
Forskning, utveckling och innovation är aktiviteter som finns lokaliserade också utanf&#...
100 kr
Spela roll: en bok om lokal och regional utveckling
Spela roll är en bok där Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Arena för...
150 kr
Förenkla helt enkelt: en inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med att förbättra f&...
75 kr
Regionens röst - Politiskt ledarskap för regional utveckling
Regionens röst - ny skrift om regionalt ledarskap
Skriften "Regionens röst - ledarskap ...
100 kr