Ämnen
Stöd vid upphandling i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-584-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-584-4
Utgivningsdag:2017-11-07

Stöd vid upphandling

Rekommendationer för insulinpump, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning
Info:
Som stöd vid upphandling av insulinpumpar, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning har Nationella programrådet för diabetes tagit fram dessa rekommendationer. Kravspecifikationen är inte bindande utan ska ses som ett stöd till landsting och regioner vid upphandling.
0 kr
Artnr:
7585-584-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Ekonomirapporten, maj 2018
Svenska ekonomi närmar sig balans från högkonjunktur. Det innebär att syssels&...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ohälsosamma levnadsvanor
Den här skriften vänder sig till hälso- och sjukvårdsledningar, verksamhetsche...