Ämnen
Stöd vid upphandling i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-584-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-584-4
Utgivningsdag:2017-11-07

Stöd vid upphandling

Rekommendationer för insulinpump, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning
Info:
Som stöd vid upphandling av insulinpumpar, CGM och annan sensorbaserad glukosmätning har Nationella programrådet för diabetes tagit fram dessa rekommendationer. Kravspecifikationen är inte bindande utan ska ses som ett stöd till landsting och regioner vid upphandling.
0 kr
Artnr:
7585-584-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...