Ämnen
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-337-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-337-6
Utgivningsdag:2016-07-01

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015

Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner
Info:
Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen rapporten, Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling. I rapporten redovisas statistik för år 2015. Kostnader och prestationer redovisas för ett antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård, övrig hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Statistik om verksamhet och ekonomi i landsting och regioner för år 2016 och framåt publiceras på SKL:s webbplats
0 kr
Artnr:
7585-337-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...