Ämnen
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-560-9)
ISBN-nummer: 978-91-7164-560-9
Utgivningsdag: 2010-06-30

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2009

Info:

Sveriges Kommuner och Landsting publicerar årligen statistikrapporter med uppgifter om verksamhet och ekonomi i lands­­tingen, regionerna och Gotlands kommun.

I denna rapport redovisas statistik avseende 2009. Såväl prestationer som kostnader redovisas för ett stort antal delområden inom primärvård, specialiserad vård, tandvård etc. Målet är att kostnader och presta­tioner ska kunna analyseras tillsammans.

Artnr:
7164-560-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr