Ämnen
Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. i gruppen Social omsorg hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-279-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-279-9
Utgivningsdag:2015-09-07

Stärkt skydd för barn och unga. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården.

Info:
SKL har tagit fram denna handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda. Syftet är att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

I handlingsplanen finns sammanlagt 44 förslag inom tre områden: verksamheten ska ha ett tydligt uppdrag, en god arbetsmiljö med kontinuerlig kompetens-utveckling och tillgång till aktuell kunskap med möjlighet att tillämpa den.
Antal: 
Artnr:
7585-279-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Barnen i fokus
Hur vet vi att vi ger bra stöd till barn och unga? Varför skiljer sig kostnaderna fö...
100 kr
Värdet av en god uppväxt - sociala investeringar för framtidens välfärd
Den här skriften tar sin utgångspunkt i ambitionen att bli bättre på före...
80 kr
God arbetsmiljö för handläggare i socialtjänsten
En god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är viktiga förutsättningar för ...
95 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...