Ämnen
Stärkt regionalt barnrättsarbete i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-477-9)
ISBN-nummer: 978-91-7585-477-9
Utgivningsdag: 2017-06-21

Stärkt regionalt barnrättsarbete

Erfarenheter från Skåne 2011-2013
Info:
Sedan 2011 har Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola drivit på arbetet med barnets rättigheter i Skåne. Den här rapporten synliggör och problematiserar det arbetet.
0 kr
Artnr:
7585-477-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr