Ämnen
Stärkt regionalt barnrättsarbete i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-477-9)
ISBN-nummer:978-91-7585-477-9
Utgivningsdag:2017-06-21

Stärkt regionalt barnrättsarbete

Erfarenheter från Skåne 2011-2013
Info:
Sedan 2011 har Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola drivit på arbetet med barnets rättigheter i Skåne. Den här rapporten synliggör och problematiserar det arbetet.
0 kr
Artnr:
7585-477-9
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...