Ämnen
Städa i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-576-0)
ISBN-nummer:978-91-7164-576-0
Utgivningsdag:2011-03-30
Serie:FoU-fonden för fastighetsfrågor

Städa

Info:

Avsikten med denna skrift är att ge en lägesrapport över vad som händer inom städområdet ute i kommunerna. Vilka problem som står på dagordningen och vad som sker i fronten när det gäller utveckling av städprofessionen. Ett område som särskilt lyft fram är behovet av kompetenta beställare. Oavsett om det handlar om interna städbeställningar som görs av en rektor eller förskoleansvarig eller om det handlar om externa städbeställningar av entreprenörer så krävs det kompetens. Man måste kunna städning för att kunna beställa städning!

Många av de problem som man upplever med för dyr städning eller för dålig städning går att härleda till brister i beställningen eller hos beställaren. Det finns ett stort behov av fortsatt utveckling inom området. Allt ifrån traditionell utbildning av städpersonalen till utveckling av maskiner metoder och redskap. Städning handlar till viss del om kemikaliehantering och begreppet ”green cleaning” börjar vinna terräng. Målgrupp för denna rapport är städansvariga i kommunerna och syftet är att ; förse dessa nyckelpersoner med fakta och argument för att utveckla städkompetensen och beställarkompetensen.

Projektet har initierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighetsfrågor.

Köp 4 st eller fler för 125 kr/st
175 kr
Antal: 
Artnr:
7164-576-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
På tal om portal : webbportaler för fastighetsanknutna tjänster - med sju goda exempel
En webbportal kan beskrivas som en webbplats som dels utgör en naturlig startpunkt när man söker n...
Vart tog eleverna vägen? : metoder att hantera svängningar i elevantal
Friskolor och pengsystem har skapat stor valfrihet för elever och deras föräldrar a...
Brandskydd i offentliga lokaler
Ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bör bedrivas under en byggnads eller anl...
Ordning och reda : fastighetsinformationssystem i kommunen
För att effektivisera informationshanteringen och göra information snabbt tillgängl...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr