Ämnen
 i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (5194)

Info:
Vad gör egentligen en lokalpolitiker? I Spelet om Valköping får du ett smakprov på vad det handlar om att vara politiker på lokal nivå.

Här får du testa på att sitta i fullmäktige och öva på din förmåga att prioritera efter både egen övertygelse och för samhällets bästa.

Valköping är en blandning mellan en kommun och ett landsting och sköter därför såväl vård som skola och omsorg.

Utöver dessa kärnområden hanteras här också allt från vatten och avlopp till näringsliv och socialtjänst.

Spelet är framtaget dels för att tydliggöra vilka områden man ansvarar för i kommuner och landsting, dels för att visa på komplexiteten i den lokala politiken.
Artnr:
5194
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...