Ämnen
Slutrapport - Bättre vård med kvalitetsregister i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (0002)
Utgivningsdag: 2012-10-22

Slutrapport - Bättre vård med kvalitetsregister

Info:

Ett nationellt genombrottsprojekt under 2012 med syfte att förbättra vårdens kvalitet. Elva team och två register berättar i den här rapporten om hur de arbetat med att:

  • Minska slöseri med patienters tid
  • Öka kvalitet och patientsäkerhet
  • Öka tillfredställelse hos patienter
Artnr:
0002
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...