Ämnen
Skydd mot fordonsattacker i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-695-7)
ISBN-nummer: 978-91-7585-695-7
Utgivningsdag: 2018-10-03

Skydd mot fordonsattacker

Info:
Under senare tid har Europa drabbats av ett antal terrorattacker , där fordon använts som vapen med målet att skada så många människor som möjligt. Händelser av våldsbejakande extremism runt om i Europa medför att våra medlemmar ställs inför en rad helt nya planeringsförutsättningar som är viktiga att beakta.

Syftet med det här stödmaterialet är därför att ge ansvariga för utformning och förvaltning av offentliga utrymmen och byggnader stöd och kunskap i överväganden och beslut rörande skydd mot fordonsattacker.
0 kr
Artnr:
7585-695-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...