Ämnen
Skolgården i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-258-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-258-4
Utgivningsdag:2015-05-20

Skolgården

Förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar
Info:
Utemiljön vid skolor har fått en allt mer framskjuten roll i dagens samhälle. För många barn är för- och grundskolegården de enda platserna där de kan leka och vistas ute på egen hand. Skolgården är dessutom en viktig lärandemiljö för verksamheten.

Detta ställer nya krav på gårdarnas utformning och förvaltning. Samtidigt vittnar flera kommuner om att det är svårt att få gehör för skolgårdsfrågor i planeringen av nya bostadsområden eller vid ombyggnation av befintliga förskolor och grundskolor.

Den här skriften är ett stöd vid planering och förvaltning av förskolor och grundskolor och säkerställer att medvetna val som är viktiga för skolgårdens kvaliteter görs.
Köp 5 st eller fler för 275 kr/st
300 kr
Antal: 
Artnr:
7585-258-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ljudlig miljö - att arbeta med ljudmiljö i förskolor och skolmatsalar
En dålig ljudmiljö är en arbetsmiljöfråga och i förlängningen o...
175 kr
Flexibla skollokaler
I den här skriften beskrivs och diskuteras flexibla lösningar för skollokaler. Det ...
225 kr
LOU i lokalanskaffningsprocessen
I många kommuner har frågan väckts om vad regelverket om lokalanskaffning egentlige...
275 kr
Hygienrum i skolor
Under de senaste åren har det visat sig att färre elever duschar efter gymnastiken och a...
275 kr