Ämnen
Motverka studieavbrott - gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-802-0)
ISBN-nummer: 978-91-7164-802-0
Utgivningsdag: 2012-06-11

Motverka studieavbrott - gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Info:

Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen eller avbryter sina gymnasiestudier helt. Alltför många elever lämnar gymnasieskolan utan att ha skaffat sig en utbildning som motsvarar arbetsmarknadens krav eller behörighet till högskolan. Vad innebär avbrotten? Vad kan kommuner och skolor göra för att alla elever både ska vilja och klara av att fullfölja sin utbildning?

Engelsk version/English version

95 kr
Antal: 
Artnr:
7164-802-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...