Ämnen

Skola

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  |  Visa alla
Öppna jämförelser 2009 : gymnasieskola
I rapporten presenterar och jämför Sveriges Kommuner och Landsting indikatorer för gymnasieskolan. I rapporten redovisar vi resultaten för kommunens folkbokförda elever och ...
Individuella program i gymnasieskolan : slasktratt eller framgångssaga  : lägesrapport 2010-01-21
En viktig utbildningspolitisk fråga både i Sverige och på dagordningen för samarbetet inom hela EU är att utveckla framgångsrika sätt att arbeta med ungdomar s...
Öppna jämförelser 2010: grundskola
Denna rapport är den fjärde i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommun...
Det obegränsade rummet - det moderna skolbiblioteket
Skolbiblioteket har blivit en mycket aktuell fråga i Sveriges skolor både utifrån skollagens skrivningar och den pågående digitala utvecklingen. Detta gör att SKL ...
Forskning ger bättre resultat i skolan
Vi – Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv &ndash...
Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med sin skolverksamhet? Finns det gemensamma nämnare för framgångsrik styrning och ledning av skolan? Denna rapport ...
Kommuner och universitet/högskolor i samverkan : en kartläggning och diskussion
SKL gav våren 2009 Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet i uppdrag att genomföra en undersökning om hur kom...
Motverka studieavbrott - gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning
Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen elle...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2012
Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012 är den femte rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskola...
Öppna jämförelser 2008 : grundskola
Denna rapport är den andra i ordningen som SKL publicerar där resultat och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs uti...
Öppna jämförelser 2008 : gymnasieskola
Öppna jämförelser Gymnasieskola 2008 är den första rapporten där SKL publicerar och jämför indikatorer för gymnasieskolan. I rapporten presenteras result...
SKLs Öppna jämförelser 2009 : grundskola
Denna rapport är den tredje i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunniv&ar...
Bra måste bli bättre: fakta om dagens skola och hur den kan bli bättre
Skolan berör alla, det finns många uppfattningar om skolan och så finns det myter – om skolans kvalitet, resultat och resurser.Denna rapport visar att situationen i svensk sko...
Forskarutbildade lärare - en väg till skolutveckling
Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting har kartlagt antalet kommundoktorander inom utbildningsområdet, deras villkor och arbetsuppgifter samt utmaningar och framgån...
Öppna jämförelser 2010: Gymnasieskola
Denna rapport är den tredje i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå. Resultaten beskrivs ...
« Föregående  1  2  3  |  Visa alla