Ämnen

Skola

Sorteringsordning:
« Föregående  1  2  3  |  Visa alla
Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med sin skolverksamhet? Finns det gemensamma nämnare för framgångsrik styrning och ledning av skolan? Denna rapport ...
Kommuner och universitet/högskolor i samverkan : en kartläggning och diskussion
SKL gav våren 2009 Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet i uppdrag att genomföra en undersökning om hur kom...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunniv...
Synligt lärande
Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra elevers lärande och studieresultat? Vilka är dessa och vad skiljer dem ...
Öppna jämförelser 2011: Gymnasieskola
Denna rapport är den fjärde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå.

Resultaten b...
Öppna jämförelser - Grundskola 2012
Öppna jämförelser – Grundskola 2012 har temat elevernas syn på skolan och undervisningen. I årets rapport presenterar vi åtta nya indikatorer som speglar temat. I...
Motverka studieavbrott - gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning
Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen elle...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2012
Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012 är den femte rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskola...
Öppna jämförelser 2008 : grundskola
Denna rapport är den andra i ordningen som SKL publicerar där resultat och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs uti...
Öppna jämförelser 2008 : gymnasieskola
Öppna jämförelser Gymnasieskola 2008 är den första rapporten där SKL publicerar och jämför indikatorer för gymnasieskolan. I rapporten presenteras result...
SKLs Öppna jämförelser 2009 : grundskola
Denna rapport är den tredje i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunniv&ar...
Bra måste bli bättre: fakta om dagens skola och hur den kan bli bättre
Skolan berör alla, det finns många uppfattningar om skolan och så finns det myter – om skolans kvalitet, resultat och resurser.Denna rapport visar att situationen i svensk sko...
Forskarutbildade lärare - en väg till skolutveckling
Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting har kartlagt antalet kommundoktorander inom utbildningsområdet, deras villkor och arbetsuppgifter samt utmaningar och framgån...
Öppna jämförelser 2010: Gymnasieskola
Denna rapport är den tredje i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå. Resultaten beskrivs ...
« Föregående  1  2  3  |  Visa alla