Ämnen

Skola

Sorteringsordning:
Framtidsval och arbetsliv - Exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning
I den här skriften får vi ta del av exempel från kommuner som på olika sätt arbetar framgångsrikt med studie- och yrkesvägledning och med arbetslivsfrågor i skolan. Den vänder sig till dig som tjäns...
Från 80 till 100 - SKL:s arbete med skolan
Nära hälften av Sveriges kommuner deltar i våra utvecklingsprojekt. Här kan du också läsa vad vi tycker är viktigast för att lyfta resultaten skol...
Vänd frånvaro till närvaro
Guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner
Hur kan kommunen säkerställa ett bra arbete för att öka skolnärvaron? Och hur kan skolorna stödjas i detta? Med den här guiden vill SKL inspirera till ett mer...
Rektor - möjligheternas chefsjobb
Ett omöjligt uppdrag som ingen vill ha, få söker till och många säger upp sig ifrån – det är den traditionella bilden av rektorsyrket i svenska medie...
Preventing early school leaving
Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen ...
Öppna jämförelser - Grundskola 2013
Detta är sjunde upplagan av Öppna jämförelser – Grundskola. Här redovisar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) resultat- och resursindikatorer på kommunniv&arin...
Kommunernas informationsansvar
Kommunernas informationsansvar är en bestämmelse i skollagen som innebär att kommunerna är skyldiga att hålla sig informerade om hur deras ungdomar mella n 16 och 20 å...
Forskning ger bättre resultat i skolan
Vi – Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv &ndash...
SKL och folkbildningspolitiken
Sommaren 2012 fattade SKL:s styrelse beslut om detta dokument kring folkbildningspolitiken. ; Förbundet har en betydelsefull roll att spela inom folkbildningspolitiken, dels som instiftare av o...
Öppna jämförelser 2009 : gymnasieskola
I rapporten presenterar och jämför Sveriges Kommuner och Landsting indikatorer för gymnasieskolan. I rapporten redovisar vi resultaten för kommunens folkbokförda elever och ...
Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner
Vad är det som gör att vissa kommuner lyckas så bra med sin skolverksamhet? Finns det gemensamma nämnare för framgångsrik styrning och ledning av skolan? Denna rapport ...
Individuella program i gymnasieskolan : slasktratt eller framgångssaga  : lägesrapport 2010-01-21
En viktig utbildningspolitisk fråga både i Sverige och på dagordningen för samarbetet inom hela EU är att utveckla framgångsrika sätt att arbeta med ungdomar s...
Kommuner och universitet/högskolor i samverkan : en kartläggning och diskussion
SKL gav våren 2009 Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och HELIX VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet i uppdrag att genomföra en undersökning om hur kom...
Öppna jämförelser 2010: grundskola
Denna rapport är den fjärde i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommun...
Aktuellt om skola och förskola 2010: Resultat
Aktuellt om skola och förskola 2010 – Resultat redovisar en aktuell bild av resultaten i förskola, grundskola och gymnasieskola på nationell nivå.
 
Rapporten pres...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar där resultat- och resursindikatorer för grundskolan jämförs på kommunniv...
Kommunaliseringen av skolan: och vikten av att blicka framåt
Det är nu tjugo år sedan den så kallade kommunaliseringen av skolan. Även tidigare hade skolan till stor del varit en kommunal angelägenhet. Men nu fördes ansvaret f&...
Uppföljning av de nya bidragsreglerna inom skolområdet
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklass...
Synligt lärande
Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra elevers lärande och studieresultat? Vilka är dessa och vad skiljer dem ...
Öppna jämförelser 2011: Gymnasieskola
Denna rapport är den fjärde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå.

Resultaten b...
Öppna jämförelser - Grundskola 2012
Öppna jämförelser – Grundskola 2012 har temat elevernas syn på skolan och undervisningen. I årets rapport presenterar vi åtta nya indikatorer som speglar temat. I...
Motverka studieavbrott - gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning
Knappt 70 procent av gymnasieskolans elever fullföljer sin utbildning inom tre år. Övriga elever behöver antingen längre tid på sig för att nå målen elle...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2012
Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012 är den femte rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskola...
Det obegränsade rummet - det moderna skolbiblioteket
Skolbiblioteket har blivit en mycket aktuell fråga i Sveriges skolor både utifrån skollagens skrivningar och den pågående digitala utvecklingen. Detta gör att SKL ...
Forskarutbildade lärare - en väg till skolutveckling
Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting har kartlagt antalet kommundoktorander inom utbildningsområdet, deras villkor och arbetsuppgifter samt utmaningar och framgån...
« Föregående  1  2  Nästa »  |  Visa alla