Ämnen
SKL:s synpunkter på regeringens forskningspolitik i gruppen Regional utveckling hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-750-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-750-3
Utgivningsdag: 2019-11-19

SKL:s synpunkter på regeringens forskningspolitik

Info:

SKL:s styrelse antog den 25 oktober 2019 ett underlag för 2020 års forsknings- och innovationspolitiska proposition. SKL lämnar bland annat synpunkter på inriktningen på den nationella forskningspolitiken och behov av förändring av organiseringen av statlig finansiering av forskning och innovation. Dessutom pekar förbundet ut ett antal konkreta områden där det finns behov av att utveckla mer kunskap samt ändra på befintlig reglering kring forskning och innovation. SKL framför att den högre utbildningen i universitet och högskolor behöver förändras för att tillgodose kompetensförsörjning av akademiskt utbildade professionella som är yrkesverksamma i kommuner och regioner.

0 kr
Artnr:
7585-750-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr