Ämnen
Skapar vårdsystemen skillnader i vården - en jämförelse mellan åtta länder i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-746-7)
ISBN-nummer:978-91-7164-746-7
Utgivningsdag:2011-12-15

Skapar vårdsystemen skillnader i vården - en jämförelse mellan åtta länder

Info:
I debatten är ofta utgångspunkten att variationerna har att göra med sjukvårdssystemet. Ofta uttrycks det som att det handlar om olika prioriteringar och budgetramar hos huvudmännen.

Är då skillnaderna mindre i länder med andra sjukvårdssystem? Sveriges Kommuner och Lansting har låtit Sven- Eric Bergman, konsult, ta fram en internationell jämförelse om skillnader i länder med olika sjukvårdssystem. Den omfattar åtta länder: Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, England och Kanada.
Artnr:
7164-746-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...