Ämnen
Skapa sund innemiljö i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7289-239-0)
ISBN-nummer:91-7289-239-0
Utgivningsdag:2004-05-28
Serie:Offentliga fastigheter

Skapa sund innemiljö

utredningsmetodik vid hälsoproblem i lokaler
Info:
Innemiljön i våra offentliga lokaler är viktig för hälsa och välbefinnande, men är också central för koncentration, effektivitet och inlärningsförmåga – för att de som vistas där ska kunna göra ett bra ”jobb”.

Hälsobesvär som beror på dålig inomhusmiljö ger, förutom lidande för de drabbade, en rad samhällsekonomiska kostnader – ökad sjukfrånvaro, nedsatt produktivitet i arbetslivet och ökade vård- och behandlingskostnader.

För att komma till rätta med problemen har de offentliga fastighetsorganisationerna genomfört många åtgärder. Emellertid är innemiljö ett komplext område, där det ibland är enkelt att åtgärda fel och brister, ibland mer komplicerat. Det finns en mängd faktorer, även icke byggnadsrelaterade, som kan ligga bakom att människor upplever hälsoproblem i lokalerna.

Den här skriften presenterar en metodik för att utreda och åtgärda orsaker till att innemiljön upplevs som dålig. Dessutom diskuteras de senaste forskningsrönen vad gäller hälsa och innemiljö på ett begripligt och pedagogiskt sätt, vilket gör skriften utomordentligt lämplig som ”grundkurs i innemiljö”.

Skriften vänder sig i första hand till den offentliga fastighetsägaren och dess förvaltning, men är också tänkt att fungera som ett stöd för hyresgäster (brukare) samt personal inom hälsovården som kommer i kontakt med innemiljörelaterade hälsoproblem.
0 kr
Artnr:
7289-239-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens förvaltare : kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande
Hur kan vi trygga kompetensutvecklingen inom det framtida offentliga fastighetsföretagandet? ...
Elköpet : upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning
Energikostnaden utgör en väsentlig del av kostnaderna för driften av offentliga ver...
Digital ritningshantering : datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning
Fastighetsorganisationerna inom den offentliga sektorn hanterar en mycket stor mängd ritninga...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr