Ämnen
Skador inom psykiatrisk vård - Kortversion i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-692-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-692-6
Utgivningsdag:2018-09-26
Serie:Markörbaserad journalgranskning psykiatri

Skador inom psykiatrisk vård - Kortversion

Marörbaserad journalgranskning
Info:
Kortversionen sammanfattar delar av huvudrapporten med samma namn. Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Genom att granska journaler utifrån en etablerad metodik har kunskapen ökat kring skador inom psykiatrisk vård och vilka konsekvenser de har. Unikt för denna journalgranskning är att markörer även utnyttjats för att kartlägga brister i följsamheten till riktlinjer och överenskomna arbetssätt och inte bara för att identifiera skador.
Antal: 
Artnr:
7585-692-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Skador inom psykiatrisk vård
Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på natio...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr