Ämnen
Skador inom psykiatrisk vård - Kortversion i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-692-6)
ISBN-nummer:978-91-7585-692-6
Utgivningsdag:2018-09-26
Serie:Markörbaserad journalgranskning psykiatri

Skador inom psykiatrisk vård - Kortversion

Marörbaserad journalgranskning
Info:
Kortversionen sammanfattar delar av huvudrapporten med samma namn. Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på nationell nivå inom allmän vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Genom att granska journaler utifrån en etablerad metodik har kunskapen ökat kring skador inom psykiatrisk vård och vilka konsekvenser de har. Unikt för denna journalgranskning är att markörer även utnyttjats för att kartlägga brister i följsamheten till riktlinjer och överenskomna arbetssätt och inte bara för att identifiera skador.
Antal: 
Artnr:
7585-692-6
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Skador inom psykiatrisk vård
Rapporten är den första i sitt slag som redovisar skador, vårdskador och kvalitetsbrister på natio...
Andra har också visat intresse för:
Stöd till lokal lönebildning
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta och OFR:s förb...
5 kr
Individuell och differentierad lön
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta, och Lära...
5 kr
Utanför det akademiska rummet
Forskning, utveckling och innovation är aktiviteter som finns lokaliserade också utanf&#...
100 kr
Spela roll: en bok om lokal och regional utveckling
Spela roll är en bok där Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Arena för...
150 kr