Ämnen
Skador i vården - utveckling 2013-2017 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-635-3)
ISBN-nummer: 978-91-7585-635-3
Utgivningsdag: 2018-06-18

Skador i vården - utveckling 2013-2017

Regional och landstingsnivå
Info:

Rapporten redovisar resultat på region- och landstingsnivå från den markörbaserade journalgranskningen (MJG) under perioden 2013-2017. Resultaten är primärt av intresse för respektive region/landsting men skillnader och trender i förekomst av olika typer av skador ger möjlighet till benchmarking. Nationell data kan användas för kontroll av hur de egna resultaten står sig i jämförelse med medelvärden för övriga regioner och landsting.

De nationella resultaten presenteras i en egen rapport Skador i vården 2013-2017.

0 kr
Artnr:
7585-635-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...