Ämnen
Skador i vården - utveckling 2013-2017 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-640-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-640-7
Utgivningsdag:2018-06-18

Skador i vården - utveckling 2013-2017

Nationell nivå
Info:
Rapporten är den nionde i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar drygt 77 000 granskade vårdtillfällen under år 2013–2017. Journalgranskningen har skett vid cirka 60 sjukhus och studien är den största som genomförts internationellt. Rapporten innehåller en fördjupad analys av skadorna, exempelvis hur de fördelar sig i olika ålderskategorier, mellan kön, olika sjukhustyper och verksamheter samt redovisar förändringar över tid. 

En separat redovisning på region och landstingsnivå presenteras i en egen rapport.
Artnr:
7585-640-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...