Ämnen
Skador i vården - utveckling 2013-2017 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-640-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-640-7
Utgivningsdag:2018-06-18

Skador i vården - utveckling 2013-2017

Nationell nivå
Info:
Rapporten är den nionde i en serie som redovisar resultatet av den markörbaserade journalgranskning som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar drygt 77 000 granskade vårdtillfällen under år 2013–2017. Journalgranskningen har skett vid cirka 60 sjukhus och studien är den största som genomförts internationellt. Rapporten innehåller en fördjupad analys av skadorna, exempelvis hur de fördelar sig i olika ålderskategorier, mellan kön, olika sjukhustyper och verksamheter samt redovisar förändringar över tid. 

En separat redovisning på region och landstingsnivå presenteras i en egen rapport.
Artnr:
7585-640-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Använd SIP - Ett verktyg för samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...