Ämnen
Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-345-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-345-1
Utgivningsdag: 2016-12-22

Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå

Markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2016
Info:
Rapport är den sjätte i en fortlöpande serie som redovisar resultatet av journalgranskning som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar drygt 58 000 granskade vårdtillfällen under år januari 2013- juni 2016. Journalgranskningen sker vid drygt 60 sjukhus och studien är den största som genomförts internationellt. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.

I rapporten redovisas även förändringar över tid samt skadefrekvensen för patienter som utlokaliserats.

Se även "Skador i vården - sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå"

Se även: "Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå - Appendix"
0 kr
Artnr:
7585-345-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...