Ämnen
Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-345-1)
ISBN-nummer:978-91-7585-345-1
Utgivningsdag:2016-12-22

Skador i vården på nationell- samt region- och landstingsnivå

Markörbaserad journalgranskning januari 2013 - juni 2016
Info:
Rapport är den sjätte i en fortlöpande serie som redovisar resultatet av journalgranskning som genomförts i Sveriges Kommuner och Landstings regi. Studien omfattar drygt 58 000 granskade vårdtillfällen under år januari 2013- juni 2016. Journalgranskningen sker vid drygt 60 sjukhus och studien är den största som genomförts internationellt. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.

I rapporten redovisas även förändringar över tid samt skadefrekvensen för patienter som utlokaliserats.

Se även "Skador i vården - sammanställning av förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå"

Se även: "Förbättringsarbeten på sjukhus- och kliniknivå - Appendix"
0 kr
Artnr:
7585-345-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...