Ämnen
Skador i vården, 2013 - juni 2017 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-501-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-501-1
Utgivningsdag: 2018-01-30
Serie: Markörbaserad Journalgranskning

Skador i vården, 2013 - juni 2017

Markörbaserad journalgranskning 2013 - första halvåret 2017
Info:
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfällen på akutsjukhus under perioden januari 2013 - juni 2017 på nationell nivå. En statistiskt säkerställd ökning av andelen vårdtillfällen med skador har skett mellan 2015 och första halvåret 2017.

De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.
I rapporten redovisas även förändringar över tid samt skadefrekvensen för patienter som utlokaliserats.

Metoden som använts är Markörbaserad Journal-granskning (MJG).
0 kr
Artnr:
7585-501-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vårdrelaterade infektioner
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”...
Rapport Vårdrelaterade infektioner
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med j&...
Skador i vården, 2013-2016
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på ...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr