Ämnen
Skador i vården, 2013-2016 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-487-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-487-8
Utgivningsdag:2017-09-19
Serie:Markörbaserad Journalgranskning

Skador i vården, 2013-2016

På nationell, regional- och landstingsnivå. Markörbaserad journalgranskning
Info:
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på närmare 65 000 granskade vårdtillfällen med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) under åren 2013 - 2016.
Rapporten jämför över tid, på nationell, region- och landstingsnivå samt tar upp utlokalisering, vårdtid och kostnader.

Journalgranskningarna som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi är den största som genomförts internationellt. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.
0 kr
Artnr:
7585-487-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vårdrelaterade infektioner
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”...
Rapport Vårdrelaterade infektioner
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med j&...
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfälle...
Andra har också visat intresse för:
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Olika är normen
Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluder...
Beställ Info
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...