Ämnen
Skador i vården, 2013-2016 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-487-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-487-8
Utgivningsdag: 2017-09-19
Serie: Markörbaserad Journalgranskning

Skador i vården, 2013-2016

På nationell, regional- och landstingsnivå. Markörbaserad journalgranskning
Info:
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på närmare 65 000 granskade vårdtillfällen med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) under åren 2013 - 2016.
Rapporten jämför över tid, på nationell, region- och landstingsnivå samt tar upp utlokalisering, vårdtid och kostnader.

Journalgranskningarna som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi är den största som genomförts internationellt. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.
0 kr
Artnr:
7585-487-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vårdrelaterade infektioner
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”...
Rapport Vårdrelaterade infektioner
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med j&...
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfälle...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr