Ämnen
Skador i vården, 2013-2016 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-487-8)
ISBN-nummer: 978-91-7585-487-8
Utgivningsdag: 2017-09-19
Serie: Markörbaserad Journalgranskning

Skador i vården, 2013-2016

På nationell, regional- och landstingsnivå. Markörbaserad journalgranskning
Info:
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på närmare 65 000 granskade vårdtillfällen med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) under åren 2013 - 2016.
Rapporten jämför över tid, på nationell, region- och landstingsnivå samt tar upp utlokalisering, vårdtid och kostnader.

Journalgranskningarna som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi är den största som genomförts internationellt. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.
0 kr
Artnr:
7585-487-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vårdrelaterade infektioner
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”...
Vårdrelaterade infektioner
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med j&...
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfälle...
Vårdrelaterade infektioner
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med j&...
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2019
Denna rapport är den tolfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med M...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...