Ämnen
Skador i vården, 2013-2016 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-487-8)
ISBN-nummer:978-91-7585-487-8
Utgivningsdag:2017-09-19
Serie:Markörbaserad Journalgranskning

Skador i vården, 2013-2016

På nationell, regional- och landstingsnivå. Markörbaserad journalgranskning
Info:
Rapporten är den sjunde i en fortlöpande serie. Redovisningen
av skador och vårdskador bygger på närmare 65 000 granskade vårdtillfällen med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) under åren 2013 - 2016.
Rapporten jämför över tid, på nationell, region- och landstingsnivå samt tar upp utlokalisering, vårdtid och kostnader.

Journalgranskningarna som genomförts nationellt i Sveriges Kommuner och Landstings regi är den största som genomförts internationellt. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterade skador, kirurgiska skador samt trycksår och fallskador.
0 kr
Artnr:
7585-487-8
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Vårdrelaterade infektioner
Skriften är en sammanfattning av de viktigaste resultaten ur rapporten med samma namn, ”...
Rapport Vårdrelaterade infektioner
Rapporten innehåller en fördjupad analys av vårdrelaterade infektioner (VRI) med j&...
Skador i vården, 2013 - juni 2017
Rapporten, som ingår i en serie, redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfälle...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr