Ämnen
Sjukfrånvaro och frisknärvaro i kommuner och landsting 2006 : en personalstatistisk rapport i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-415-2)
ISBN-nummer: 978-91-7164-415-2
Utgivningsdag: 2008-02-18

Sjukfrånvaro och frisknärvaro i kommuner och landsting 2006 : en personalstatistisk rapport

Info:

Det finns ett stort intresse av att kunna jämföra sjukfrånvaro och frisknärvaro mellan kommuner, landsting och regioner. Intresset gäller även jämförelser mellan kommunal, statlig och privat sektor. I den här rapporten presenteras sådana jämförelser i form av nyckeltal.

Syftet med rapporten är att underlätta jämförelser av anställdas sjukfrånvaro mellan olika sektorer och mellan enskilda kommuner och landsting. Även skillnader i bland annat kön och ålder beaktas. Rapporten tar också upp skillnaderna i så kallad frisknärvaro.

Rapporten är en utveckling och fördjupning av den redovisning av sjukfrånvaron som Sveriges Kommuner och Landsting sedan några år har presenterat baserat på den så kallade november­statistiken. Vår förhoppning är att rapporten ska ligga till grund för diskussion och utveckling tillsammans med kommuner, landsting och regioner.

Artnr:
7164-415-2
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr