Ämnen
Se om sitt hus : strategier för underhåll av offentliga fastigheter i gruppen  hos SKL Fastigheter och Service AB (7099-849-3)
ISBN-nummer:91-7099-849-3
Utgivningsdag:1999-09-27
Serie:Offentliga fastigheter

Se om sitt hus : strategier för underhåll av offentliga fastigheter

Info:
Denna skrift beskriver olika strategier och metoder för underhåll av offentliga fastigheter. Här behandlas t ex processyn på underhåll, och indelning av byggnader i grundsystem och kundsystem. Förslaget till ny Europastandard för underhållsterminologi redovisas också. Förslaget innebär bland annat att fastighetsskötsel kommer att ingå i underhållsbegreppet och att drift därför främst kommer att omfatta mediaförsörjning och avfallshantering.
Artnr:
7099-849-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Framtidens förvaltare : kompetens för utveckling av offentligt fastighetsföretagande
Hur kan vi trygga kompetensutvecklingen inom det framtida offentliga fastighetsföretagandet? ...
Elköpet : upphandling av elleveranser inom offentlig fastighetsförvaltning
Energikostnaden utgör en väsentlig del av kostnaderna för driften av offentliga ver...
Digital ritningshantering : datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning
Fastighetsorganisationerna inom den offentliga sektorn hanterar en mycket stor mängd ritninga...
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig uppt...