Ämnen
Se, förstå och förändra i gruppen Skola hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-785-5)
ISBN-nummer: 978-91-7585-785-5
Utgivningsdag: 2019-08-12

Se, förstå och förändra

Att motverka könsskillnader i skolresultat
Info:
Pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor. Det avspeglas bland annat i andelen som uppnår gymnasiebehörighet. Orsakerna uppstår i ett samspel mellan en mängd olika faktorer på individ- och gruppnivå. Men könsskillnader i skolresultat går att förändra.
Skriften syftar till att inspirera fler kommuner och skolor att inleda ett långsiktigt och systematiskt arbete för att motverka könsskillnader i skolresultat. I materialet presenteras statistik, olika orsaker enligt forskningen och ett antal områden som kan vara viktiga att ta hänsyn till i förändringsarbetet. Skriften vänder sig till politiker, förvaltning, rektorer, lärare och övrig skolpersonal.
0 kr
Artnr:
7585-785-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr