Ämnen
Samordnat införande av medicinteknik i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-469-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-469-4
Utgivningsdag:2017-03-31

Samordnat införande av medicinteknik

En förstudie om behov av samverkan kring ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder
Info:
Medicintekniska produkter motsvarar en betydande andel av hälso- och sjukvårdens kostnader. Det finns behov av att kunna göra prioriteringar mellan olika vårdinsatser utifrån samma principer och med ett samlat nationellt perspektiv. En ökad samverkan mellan landstingen kring införande av nya medicintekniska metoder, skulle kunna potentiellt kunna innebära att sådana kan introduceras i vården på ett mer jämlikt och kostnadseffektivt sätt.
I den här rapporten presenteras en utredning om landstingens behov av att samverka kring införande av nya medicintekniska produkter och metoder.
0 kr
Artnr:
7585-469-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Handlingsplan mot missbruk och beroende
Handlingsplan mot missbruk och beroende riktar sig till beslutsfattare och fokuserar på tidig uppt...