Ämnen
Samordnat införande av medicinteknik i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-469-4)
ISBN-nummer:978-91-7585-469-4
Utgivningsdag:2017-03-31

Samordnat införande av medicinteknik

En förstudie om behov av samverkan kring ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder
Info:
Medicintekniska produkter motsvarar en betydande andel av hälso- och sjukvårdens kostnader. Det finns behov av att kunna göra prioriteringar mellan olika vårdinsatser utifrån samma principer och med ett samlat nationellt perspektiv. En ökad samverkan mellan landstingen kring införande av nya medicintekniska metoder, skulle kunna potentiellt kunna innebära att sådana kan introduceras i vården på ett mer jämlikt och kostnadseffektivt sätt.
I den här rapporten presenteras en utredning om landstingens behov av att samverka kring införande av nya medicintekniska produkter och metoder.
0 kr
Artnr:
7585-469-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...