Ämnen
Samordna rehabiliteringen i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5222)
Utgivningsdag:2011-05-16

Samordna rehabiliteringen

Info:

Gemensam publikation kring samordnade insatser för personer med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning I slutbetänkandet ”Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100)” fastslås bland annat att formerna för samordnade insatser är en framgångsfaktor i den arbetsinriktade rehabiliteringen som måste utvecklas.

År 2008 bildade Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL ) på initiativ av Socialstyrelsen därför en arbetsgrupp kring denna fråga. Arbetsgruppen har i samarbete utformat ett skriftligt stöd riktad till personal och chefer hos lokala aktörer som har uppdraget att ge målgruppen relevanta åtgärder och insatser. Skriften har som målsättning att främja utveckling av samverkan och samordnade insatser på lokal nivå. Den anger viktiga förutsättningar för den lokala samverkan och fokuserar på mer grundläggande och kritiska frågor att gemensamt diskutera och lösa.

I skriften finns även en sammanställning av respektive aktörs uppdrag med styrande lagstiftning som utgångspunkt för att utveckla verksamhetsöverskridande samarbetsformer.

Artnr:
5222
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Klimatförändringarnas lokala effekter
Det är allmänt känt att vår planet blir varmare och att det riskerar att få allvarliga konsekvense...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...