Ämnen
Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017 i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-624-7)
ISBN-nummer:978-91-7585-624-7
Utgivningsdag:2018-05-24

Sammanfattning av insatser inom landstingens arbete 2017

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa
Info:
År 2015 ingick regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en överenskommelse med fokus på förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen sträcker sig mellan 2015–2019. Därtill slöts en tilläggsöverenskommelse för 2017 och 2018. 

Rapporten syftar till att ge en bild av hur landstingen arbetar inom ramen för överenskommelsen och vilka insatser medlen använts till. Rapporten bygger på landstingens redovisningar för 2017 och syftar till att ge en samlad bild av status i det omfattande utvecklingsarbete som pågår runtom i landet. 
0 kr
Artnr:
7585-624-7
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018
I denna rapport jämförs den svenska sjukvårdens prestationer med andra länders...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Vårdprogram - äldre och diabetes
Det Nationella programrådet för diabetes har tagit fram ett vårdprogram som omfatta...