Ämnen
Parkering för hållbar stadsutveckling i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-920-1)
ISBN-nummer:978-91-7164-920-1
Utgivningsdag:2013-03-04

Parkering för hållbar stadsutveckling

Info:

Möjligheten att använda parkering som verktyg för att främja resande med kollektivtrafik och cykel är idag en underutnyttjad potential. Strategiska parkeringsåtgärder är ett av de effektivaste styrmedlen för att locka dagens bilister till att välja miljövänligare färdsätt. Denna skrift ska genom goda exempel inspirera kommunerna att använda parkeringspolitiken som ett styrmedel för en hållbar stadsutveckling.

Skriften innehåller exempel från såväl Sverige som Europa, där parkering används som styrmedel t ex med flexibla parkeringstal och gröna parkeringsköp. Den vänder sig främst till ansvariga tjänstemän och politiker i kommunerna, men även till konsulter inom området.

100 kr
Antal: 
Artnr:
7164-920-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Ladda för framtiden
Laddinfrastruktur är ett område som blivit allt mer aktuellt i Sverige. Ambitionen med d...
100 kr
Utmärkta föreskrifter
Trafikförhållandena varierar avsevärt mellan olika platser och gator. Av det sk...
100 kr
Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare
Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av ford...
175 kr
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...