Ämnen

Samhällsbyggnad

Sorteringsordning:
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Visa alla
Bättre busshållplatser : idéskrift om hur vi kan utveckla kollektivtrafiken genom högre kvalitet på landets busshållplatser
Idéer och vägledning om hur man kan utveckla kvaliteten på landets busshållplatser och därigenom förbättra busstrafikens kvaliteter och konkurrenskraft. Med ch...
Energiskt sparande : energieffektivisering genom brukarmedverkan
Energieffektivisering inom fastighetssektorn har fått ökad uppmärksamhet under senare år. En orsak till detta är krav på högre kostnadseffektivitet och infö...
I väntan på ambulans : samverkan för ökad trygghet
Kommunerna ansvarar för räddningstjänsten inom kommunen och landstingen för ambulanssjukvården. Det finns betydande beröringspunkter mellan dessas uppgifter. Det ytters...
Fri sikt: säkra sikten i tätortstrafiken!
Bra sikt är en förutsättning för säker, trygg och komfortabel trafik. Problem med dålig sikt kan bero på t ex växtlighet, snöupplag, parkerade bilar elle...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med samverkande myndigheter publicerar indikatorer inom området trygghet och säkerhet. I ra...
« Föregående  1..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  |  Visa alla