Ämnen
Säkra lekplatsen i gruppen Fastigheter hos SKL Fastigheter och Service AB (7345-207-6)
ISBN-nummer:978-91-7345-207-6
Utgivningsdag:2009-01-01

Säkra lekplatsen

Olycksförebyggande utformning av lekplatser och lekredskap
Info:

Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skadas varje år 19 000 barn på lekplatser – 50 om dagen. Konsumentverket har också riktat kritik mot kommunernas sätt att sköta sina lekplatser.
    

Men ofta är det lätt att med små, enkla medel reducera eller eliminera olycksriskerna. Det kan handla om att slå in en utstickande spik på lekhuset, eller att plocka bort några stenar från marken under gungan eller klätterställningen. Har man däremot byggt lekplatsen på ett ogenomtänkt eller felaktigt sätt, är det inte lika enkelt att komma till rätta med felen. Då krävs mer omfattande åtgärder. Nu finns en ny handbok som bygger på de senaste erfarenheterna av hur man kan förebygga olyckorna. 

Köp 5 st eller fler för 170 kr/st
252 kr
Antal: 
Artnr:
7345-207-6
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr