Ämnen
Säker läkemedelsanvändning i primärvård i gruppen Hälso- och sjukvård hos SKL Fastigheter och Service AB (5448)
Utgivningsdag:2017-09-15

Säker läkemedelsanvändning i primärvård

I samarbete med kommunal hälso- och sjukvård, slutenvård och apotek
Info:
Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste orsakerna till att patienter skadas i vården. Förutom det mänskliga lidandet leder felaktig läkemedelsanvändning till betydande samhällskostnader.
Sex yrkesorganisationer har med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i samarbete med Region Skåne, Landstinget Sörmland och Stockholms läns landsting utvecklat en metod i syfte att bidra till att minska antalet läkemedelsrelaterade problem för patienten. Fokus ligger på patientens användning av läkemedel, där rätt förskrivning utifrån patientens sjukdomsbild och förutsättningar att följa förskrivningen är grunden.
Antal: 
Artnr:
5448
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Stöd till lokal lönebildning
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta och OFR:s förb...
5 kr
Individuell och differentierad lön
Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL, Pacta, och Lära...
5 kr
Pojkars betyg och priset för utanförskap
Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål som inte behöver ha m...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...