Ämnen
Så klarar du arbetsmiljöansvaret i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-705-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-705-3
Utgivningsdag:2018-12-13

Så klarar du arbetsmiljöansvaret

Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner
Info:
Arbetsmiljöarbetet handlar inte bara om att undvika straff eller påföljd. Genom att utveckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar ekonomi, effektivitet och attraktivitet. För att lyckas i arbetsmiljöarbetet måste arbetsgivare arbeta både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Syftet med den här skriften är att ge en övergripande bild av de
förtroendevaldas arbetsmiljöansvar.

Skriften tar upp frågor om hur du som förtroendevald i kommun, landsting, region eller bolag anslutet till Sobona kan arbeta för en god arbetsmiljö. Förhoppning är att skriften ska fungera som inspiration och vägledning.
Köp 50 st eller fler för 50 kr/st
60 kr
Antal: 
Artnr:
7585-705-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Patientsäkerhet och arbetsmiljö
Denna vägledning vill bidra till att det systematiska arbetet med patientsäkerhet och ar...
50 kr
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Skriften tar sitt avstamp i arbetsmiljöansvaret som helhet, men fokus ligger på att st&#...
100 kr
Maskulinitet och jämställd skola
Både vuxnas och elevers föreställningar om hur pojkar ska vara påverkar skolan...
Arbetstid
Skriften innehåller en genomgång av lagar och bestämmelser i Allmänna Best...