Ämnen
Så klarar du arbetsmiljöansvaret i gruppen Arbetsgivarpolitik hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-705-3)
ISBN-nummer:978-91-7585-705-3
Utgivningsdag:2018-12-13

Så klarar du arbetsmiljöansvaret

Förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, landsting och regioner
Info:
Arbetsmiljöarbetet handlar inte bara om att undvika straff eller påföljd. Genom att utveckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar ekonomi, effektivitet och attraktivitet. För att lyckas i arbetsmiljöarbetet måste arbetsgivare arbeta både hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Syftet med den här skriften är att ge en övergripande bild av de
förtroendevaldas arbetsmiljöansvar.

Skriften tar upp frågor om hur du som förtroendevald i kommun, landsting, region eller bolag anslutet till Sobona kan arbeta för en god arbetsmiljö. Förhoppning är att skriften ska fungera som inspiration och vägledning.
Köp 50 st eller fler för 50 kr/st
Artnr:
7585-705-3
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Magasin: Sveriges Viktigaste Jobb
Sveriges ungdomar tycker att välfärdsjobben är spännande och meningsfulla. Idr...
Riskanalys och händelseanalys
Denna handbok för riskanalys och händelseanalys riktar sig till alla som arbetar med kva...
220 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr