Ämnen
RUR i praktiken - resultatutjämningsreserv, balanskravsutredning i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-699-6)
ISBN-nummer: 978-91-7164-699-6
Utgivningsdag: 2013-03-06

RUR i praktiken - resultatutjämningsreserv, balanskravsutredning

Info:

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Hanteringen ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Utöver möjligheter att tillämpa RUR tar rapporten upp andra lagändringar med bäring på god ekonomisk hushållning.

Artnr:
7164-699-6
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Ekonomirapporten, oktober 2019
Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska behov som ökar snabb...
100 kr