Ämnen
Riskanalys i kommunal revision i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-598-1)
ISBN-nummer: 978-91-7585-598-1
Utgivningsdag: 2018-01-17

Riskanalys i kommunal revision

Info:
Riskanalysen är en obligatorisk del av planeringen inom kommunal revision. Denna skrift ger inspiration och exempel på arbetssätt för att genomföra träffsäkra och tydliga riskanalyser.
Skriften vänder sig till förtroendevalda revisorer i en kommun, ett landsting eller en region, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund samt kommunala företag. Skriften kan också vara en grund för de sakkunnigas arbete då de utför sitt uppdrag.
Antal: 
Artnr:
7585-598-1
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Revision i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Utöver kommunallagens regle...
165 kr
På den säkra sidan : om intern kontroll för förtroendevalda i kommun och landsting
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och...
100 kr
Intern kontroll
Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner - särskilt de tjäns...
120 kr
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...