Ämnen
Risk och sårbarhetsanalyser: Sex goda exempel i gruppen Samhällsbyggnad hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-565-4)
ISBN-nummer:978-91-7164-565-4
Utgivningsdag:2010-10-01

Risk och sårbarhetsanalyser: Sex goda exempel

Info:

Risk- och sårbarhetsanalysen är en viktig del i krisberedskapen och i förberedandet inför en kris. Alla kommuner och landsting måste enligt lag göra en risk- och sårbarhetsanalys.

I denna skrift har vi valt ut sex goda exempel; fyra kommuner, ett landsting och en region, som illustrerar olika förutsättningar och arbetsmetoder i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Projektansvariga berättar hur man valt att samordna arbetet ur flera synvinklar där bland annat målsättningar, förväntningar, utfall och uppföljning är några. Som läsare får du ta del av gjorda erfarenheter och får exempel både på möjligheter och svårigheter.

Artnr:
7164-565-4
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017
Detta är den åttonde rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre, ...
Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden
Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och ga...
Skolans rekryteringsutmaningar
Rekryteringsbehovet av lärare är stort för kommuner och skolor i hela landet. I denna rapport ges ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...