Ämnen
RIPS 17 i gruppen Ekonomi hos SKL Fastigheter och Service AB (7585-537-0)
ISBN-nummer:978-91-7585-537-0
Utgivningsdag:2017-09-21

RIPS 17

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
Info:
RIPS 17 innehåller en uppdatering av riktlinjerna, och en kunskapsöversikt som riktar sig till ekonomer, beslutsfattare och andra i sektorn som vill förstå bakgrunden till och tekniken bakom den beräkningsmetod som används i RIPS.
De kommunala tjänstepensionerna har betydande inverkan på den kommunala ekonomin. Därför är det av vikt att det finns ett enhetligt och tydligt regelverk för värdering av kommunernas och landstingens förpliktelser.
Sedan 1964 har värdering skett enligt beräkningsmetoder som rekommenderats av SKL. Dessa metoder har uppdaterats, främst i samband med att pensionsbestämmelserna har ändrats. I denna skrift, RIPS 17, redovisas resultatet av den senaste översynen.
120 kr
Antal: 
Artnr:
7585-537-0
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Andra har också visat intresse för:
Barnets rättigheter - kortlek
Den här kortleken är en samverkan mellan Landstinget Sörmland och Sveriges Kommuner...
55 kr
God revisionssed i kommunal verksamhet 2014
Skriften dokumenterar god revisionssed, de goda principer och föredömliga tillvägag...
150 kr
Internhyra - rätt incitament för effektiva lokaler
Kommunernas lokaler kostar och det är en ständigt återkommande fråga hur dessa...
195 kr
Utveckla innovationskraften! Inspiration från den kommunala fastighetssektorn
Innovation som begrepp är mångfacetterat, här menar vi något som är v...
275 kr