Ämnen
Revisorer kommunicerar i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-807-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-807-5
Utgivningsdag:2012-06-26
Serie:Revision

Revisorer kommunicerar

Info:

Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad vill revisorer uppnå med sin kommunikation? Vilka strategier, aktiviteter och kanaler fungerar bäst?


Vår förhoppning är att denna skrift ska ge inspiration, tankar och stöd i ; det lokala arbetet för att öka genomslaget av revisorernas arbete.

100 kr
Antal: 
Artnr:
7164-807-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering
Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, v...
Kvalitet i kommunal revision : en inspirations och erfarenhetsskrift
Revisorerna i kommuner och landsting ska genomföra sin granskning så att den leder fram...
Fullmäktige och revisorerna
Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landst...
125 kr
Förtroendevald revisor
Personliga berättelser kompletterade med fakta förmedlar vad det innebär att vara f...
Andra har också visat intresse för:
Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet är hela skolväsendets handlingsp...
Ekonomirapporten, maj 2019
Tillväxten i det reala skatteunderlaget förväntas dämpas rejält åren...
100 kr
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018
Rapporten innehåller 15 resultatöversikter där landsting och regioners hälso- och sjukvård jämförs...