Ämnen
Revisorer kommunicerar i gruppen Demokratifrågor hos SKL Fastigheter och Service AB (7164-807-5)
ISBN-nummer:978-91-7164-807-5
Utgivningsdag:2012-06-26
Serie:Revision

Revisorer kommunicerar

Info:

Hur kan revisorer arbeta strategiskt med sin kommunikation? Vilka är målgrupperna? Vad vill revisorer uppnå med sin kommunikation? Vilka strategier, aktiviteter och kanaler fungerar bäst?


Vår förhoppning är att denna skrift ska ge inspiration, tankar och stöd i ; det lokala arbetet för att öka genomslaget av revisorernas arbete.

100 kr
Antal: 
Artnr:
7164-807-5
Relaterade dokument:
Ingår i samma serie:
Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering
Rapporten handlar om fullmäktiges ansvarsprövning – vad den är och betyder, v...
Fullmäktige och revisorerna
Skriften handlar om samband och samspel mellan fullmäktige och revisorerna i kommuner, landst...
125 kr
Förtroendevald revisor
Personliga berättelser kompletterade med fakta förmedlar vad det innebär att vara f...
Jämställdhet - en fråga för revisorer
Med denna skrift vill vi visa hur jämställdhet kan integreras i revisionsarbetet.

F&o...
Andra har också visat intresse för:
Vård av personer från andra länder
Denna handbok är ett praktiskt stöd åt den personal som arbetar med patientavgifter och fakturerin...
Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019
Rapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av ...
Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer
Riksavtalet för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäll...
Använd SIP - Ett verktyg vid samverkan
Individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser både frå...
75 kr